mazowieckie
Klient

Wojewoda Mazowiecki

Lokalizacja

Województwo Mazowieckie 

Okres Realizacji

2018/2019

Zakres Prac

Ponad 300 tablic, oznakowań stacji rowerowych, oznaczenia poziome ścieżek rowerowych

Oznakowanie ścieżek rowerowych na Mazowszu

Na przełomie 2018 i 2019 r. firma Plex wykonała i zamontowała oznakowanie ścieżek rowerowych w 6 gminach w Województwie Mazowieckim. Wykonaliśmy i zamontowaliśmy ponad 300 tablic, oznakowań stacji rowerowych oraz oznaczeń poziomych ścieżek dla rowerów. Przy produkcji znaków rowerowych wykorzystaliśmy konstrukcje stalowe, spawane, ocynkowane oraz tablice z aluminium pokryte wysokiej jakości folią luminescencyjną firmy 3M, folię z nadrukiem oraz litery z folii ciętej ploterem.